Thông tin khoản vay

Vay tiền không khó như bạn nghĩ, hãy tham khảo điều kiện yêu cầu vay tiền như thế nào!

 • Thời hạn khoản vay tối thiểu 12 tháng và tối đa 18 tháng.

 • Tổng chi phí vay bao gồm:

 • Lãi suất vay trong hạn hàng năm tối đa 12%/năm

 • Phí thẩm định điều kiện cho vay

 • Phí quản lý tài sản cầm cố

 • Phí lưu trữ kho bãi (nếu có)

 • Phí phạt vi phạm hợp đồng cầm cố (nếu có)

 • Ví dụ: Khách hàng vay bằng đăng ký xe máy 10.000.000đ trong 12 tháng thì sẽ trả góp
  hàng
  tháng 1.000.000đ